E-bok

Jag håller just nu på att skriva en e-bok om hur du kan ta fram din livsvision och göra om den till livsmål och en actionplan att följa. Detta är något som ligger mig varmt om hjärtat då jag själv har genomgått en sådan resa under de senaste 8 åren. Att nu ha möjligheten att få förmedla detta vidare till andra känns fantastiskt roligt!

I e-boken kommer du kunna läsa om hur du tar fram

1. DINA KÄRNVÄRDEN
2. DIN LIVSVISION
3. SMARTA MÅL
4. EN ACTIONPLAN

samt hur du kan implementera detta i ditt liv genom mental träning såklart!

Boken förväntas vara klar och komma ut på hemsidan i juni månad, lagom till semestern om du vill ägna den åt att ta tag i ditt liv och börja förverkliga dig själv och dina drömmar. Alla förtjänar ett roligt liv!

Det bästa av allt är att boken kommer vara gratis! Ja, du läste rätt! Jag vill så gärna dela med mig av nyttan med mental träning i vardagen så jag har bestämt mig för att denna bok inte ska kosta mina läsare någonting! Det känns jättebra!

Om du redan nu vet att du vill ta del av boken när den kommer kan du anmäla ditt intresse här nedan. Boken mailas då ut till dig i början av juni.